Jak začít učit dítě číst?

Učíme děti číst

Věděli jste, že se i ty nejmenší děti mohou naučit číst? A věděli jste, že to není jen možné, ale také velmi pravděpodobné? V prvních třech letech života je totiž kognitivní vývoj dítěte daleko silnější než později. Kolem čtyř let věku dítěte dokonce možnost přirozeně se učit číst klesá. Nebuďte tedy nadále skeptičtí a pojďte se s námi podívat, jak na to.

Začněte s knihami co nejdříve

Pokud toužíte po tom, aby vaše dítě umělo číst co nejdříve, vystavujte je psaným textům již od velmi útlého věku, kdy je dominantní pravá mozková hemisféra. Poskytnete tak vhodné stimuly pro jeho mozek a napomůžete rozvoji nervových obvodů pro budoucí čtení.

Kromě toho, že se vaše dítě naučí brzy číst, poskytujete mu tím i šancí na úspěšnější budoucnost a také dobrý základ pro zdravé sebevědomí. Sebevědomí u dětí, které rodiče podporují v učení už v raném věku, je totiž prokazatelně vyšší než u ostatních dětí. Tyto děti budou později pravděpodobně úspěšnější i v jiných školních aktivitách. Naučily se totiž, že učení je zábava, a jsou tak lépe vybaveny pro svůj, nejen studijní, život.

A čtení je vhodné spojit s hrou. Hodit se mohou hračky, které napomohou soustředění a radosti ze čtení.

Stále nevěříte?

To, že se děti učí daleko snáze a rychleji například jazykům, je obecně známý fakt. Mateřský jazyk se děti naučí jen tím, že jsou mu odmala vystavovány. Proč by tedy tomu mělo být jinak u čtení? Využijte této schopnosti a podporujte dítě v učení co nejdříve.

Podle odborníků navíc takto dítěti později usnadníte nástup školních povinností. V tomto věku, tedy ve věku okolo šesti let, je dítě vystavováno mnoha novým faktorům a povinnostem. Pokud bude mít náskok například ve čtení, bude to pro něj při přívalu těchto nových podnětů úlevou. Ostatně, věděli jste, že u nás hravě seženete i školní potřeby?

Zábava při čtení je základem úspěchu

Není nic nového pod sluncem, že děti se nejlépe učí formou hry. Poskytněte jim tedy dostatek podnětů, které učení zpříjemní. Tím zapojíte jejich pravou mozkovou hemisféru, a udržíte tak učení zajímavým. Nezapomeňte ani na včasný konec výuky. Vždy byste měli ukončit lekci dřív, než dítě ztratí zájem. Pokud dokážete děti zaujmout a lekce vést zábavnou formou, brzy bude učení samo vyžadovat a prodlužovat.

cteni-deti

A co starší děti?

Učení čtení a čtení obecně u starších dětí je v dnešní době velkým tématem. Často slýcháme, že dnešní děti neumí číst, neumí se samy učit. Napomáhá tomu především doba internetu, kdy děti pouze kopírují či opisují obsahy internetových stránek, aniž by nad nimi více přemýšlely. Máme pro vás několik tipů, jak sobě i dítěti učení ulehčit:

  • Po škole nechte dítěti chvíli na jeho zábavu
  • Doba učení by neměla přesahovat třicet minut – po této době následuje pauza
  • Pokuste se do učení zapojit i ostatní smysly (oči, uši, pohyb)
  • Nenechávejte školní povinnosti až na večer
  • Po výuce opět následuje volno a prostor pro zábavu dle preferencí dítěte

Vraťme se ale zpět k našim nejmenším. Je vědecky prokázáno, že děti vnímají hlasy a zvuky již v období před narozením. Po příchodu na svět jsou časem schopny rozpoznat i jednotlivá slova, později věty.

To, zda se dítě naučí číst již v raném věku (klidně již okolo 3 let), závisí tedy hodně na tom, v jakém prostředí vyrůstá. Důležitými faktory jsou jeho každodenní zvyky, komunikace dospělých mezi sebou a komunikace s dítětem a také různé jazykové aktivity. Jak tedy malé dítě podpořit v učení čtení?

  1. Mluvte s dítětem již od narození

Začněte mluvit s dítětem hned po porodu. A to, i pokud máte pocit, že vám nerozumí. Povídejte si s ním při koupání, při hře, převlékání, zkrátka vždy, když je to možné. Čím více podnětů od vás touto formou bude dítě přijímat, tím dřív je bude moci využít i pro čtení.

  1. Začněte postupně

Začněte například písmeny, o kterých si myslíte, že by mohly dítě zaujmout. Vezměte například obal od jeho oblíbených sladkostí, oblíbené knihy, kterou si s radostí prohlíží a podobně. Při čtení jejich názvu pak dítěti představujte písmenko za písmenkem.

  1. Pomozte si zvukem

Dítě si jednoduše spojuje vizuální vjemy se slovy, ale i se zvuky. Podle odborných studií by celý počátek procesu výuky čtení měl být zaměřen na jednotlivá písmena, zvuky a znění slov, fonematické povědomí, čtení s porozuměním a také plynulost.

Na trhu existují různé interaktivní pomůcky, které využívají spojení zvuků se slovy. Jelikož jde obvykle o naučné či obrázkové knihy plné barevných ilustrací, dítě jistě zaujmou. Poohlédněte se po nich.

  1. Vezměte si na pomoc obrázky

Obzvlášť dětem do tří let můžete pomoci obohatit slovní zásobu pomocí obrázků. Vhodné jsou pro to obrázkové knihy, ale můžete si vyrobit například i fotoknihu se členy rodiny či fotkami dítěti známých míst. Lépe si tak spojí verbální vjemy vizuálními a bude se učit nová slova snadněji.

cteni-deti02

  1. Slabiky

Pokud už dítě ovládá písmenka, pokuste se začít číst slabiky. Vysvětlete dítěti, že spojení písmenek dohromady vytváří vždy něco nového. Volte jednoduchá slova, ve kterých se střídají souhlásky a samohlásky.

Spojení slabik už je pak závěrem učení. Podporujte dítě v plynulém čtení a za každým úsekem se zastavte a pokuste se společně zamyslet nad významem právě přečteného texu.

Co na to učitelé?

Učitelé někdy nevidí rádi, pokud prvňáček už umí číst, případně ovládá i základy psaní. Tento názor obhajují tím, že dítě se takto může naučit různým nešvarům a stereotypům, které odporují klasickým výukovým postupům v první třídě. Dalším důvodem je, že se takové dítě může v první třídě nudit. Kvalitní pedagog by však měl individuálním potřebám žáků vyjít vstříc. Může zadat dítěti jiné úkoly a případně po dohodě s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou upravit individuální vzdělávací plán daného dítěte.

Pro dítě samotné je v rámci školního vzdělávání vhodné, aby zapadlo do kolektivu a nijak se neodlišovalo. Avšak děti by měly od útlého věku být vedeny k respektu k odlišnostem. Pestrost školní třídy znamená sice více práce pro pedagoga, ale za to je to práce smysluplná a podporující. Záleží však jen a pouze na pedagogovi, jaký postoj k dané situaci zaujme a zda a jakým způsobem bude dítě dále motivovat a vzdělávat.

Pár slov závěrem

Nyní již tedy víte, jak vést své dítě ke čtení již od útlého věku. Nezapomeňte však, že každé dítě je jiné a když vše nejde podle vašich představ, nikdy vaše dítě nehaňte. Pochvalte je za snahu a nikdy je nedemotivujte například slovy, že jiný by to zvládl lépe. Buďte trpěliví. Na konci této cesty, ať už bude jakkoli dlouhá, budete na své dítě právem pyšní.